Zahtjeva registraciju kod:

  • Trgovačkog suda (javni bilježnik)
  • Državnog zavoda za statistiku
  • Porezne uprave
  • Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  • Carinske uprave (ako TD želi sudjelovati u međunarodnoj trgovini)

Prije registracije potrebno je provjeriti na trgovačkom sudu je li željeni naziv trgovačkog društva već upisan u trgovački registar. Za uporabu riječi Hrvatska ili bilo koje izvedenice u nazivu društva potrebno je dobiti suglasnost Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave RH. Dozvoljene su samo latinske i grčke riječi uz obrazloženje iz rječnika.

Naknada za obavljanje usluge otvaranja trgovačkog društva iznosi: 500,00 kn + PDV.